PINZELLADES DE LA HISTORIA DE L’ASSEGURANÇA: LES PLAQUES D’ASSEGURANCES

Després de l’incendi del 2 de setembre de 1.666 que va destruir el 60 % de la ciutat de Londres, va sorgir la necessitat de crear una estructura mutual que permetés indemnitzar aquelles persones que es poguéssin veure afectades per un fet com aquell. D’aquesta manera, el metge Nicholas Barbon, crea el 1.680 la companyia “Fire Office”, posteriorment, el 1.696 neix “The Friendly Society” I “Hand in Hand Fire Office”, el 1.710 “Sun Fire Office” i el 1.714 “Union Fire Office” Donat que no hi havia un cos de bombers oficial, Nicholas Barbon…Read more